Assan Leon Czech Canada

 
Pejsek po matce Cayřře  Severní souhvězdí (sestra naší Black Blossom)  
a otci Gerry Carsten  Salve Leon  .( canisterapeut )
Vyniká skvělou povahou  a krásnou barvou .
BK A2, F1, H1 , 73 cm , DKK A/ A 
Doporučení - střední a vyšší feny , tmavé oči .
 
 Výstavní úspěch  v roce 2015  :
 Klub.výstava Slapy  -V4  ( z 19.přihlášených )
 Klub.výstava Ostružno -V2,  R.CAC
 MVP České  Budějovice  - V2