Nádory mléčné žlázy 

 

Nádory mléčné žlázy se u psů vyskytují stejně často jako u lidí. Možná vás překvapí, že rakovina mléčné žlázy je nejčastější nádorové onemocnění u fen. Stejně jako v humánní medicíně, víme o příčinách vzniku všech forem rakoviny mléčné žlázy u psů, jen málo. Rakovina mléčné žlázy je velmi vážný problém a neměl by uniknout pozornosti majitelů psů.

Ať hovoříme o lidech nebo o psech rozdělujeme nádory na maligní a benigní. Benigní nádory nejsou životu nebezpečné a většinou jsou spojovány s kůží a s ní spojenými tkáněmi. Maligní nádory, pokud nejsou léčeny, způsobí smrt postiženého jedince. Většinou jsou tyto nádory rozšířeny na vnitřních orgánech. Smrt pacienta způsobí tím, že buď zničí tkáň, která je pro život nezbytná nebo jí svým rychlým růstem vytěsní tak, že nemůže normálně fungovat. Jako příklad uveďme nádor, který zničí nebo nahradí jaterní tkáň. Pak se může rozšířit do plic a svým růstem zatlačuje plicní tkáň tak, až pacient nemůže dýchat.

Rizikové faktory vývoje rakoviny mléčné žlázy 
Rakovina mléčné žlázy je nejčastěji zjištěna u fen starších osmi let, ovšem výskyt i u dvouletých fen není výjimečný. Stejně jako u lidí může toto onemocnění postihnout i samce, ale tento případ je velmi vzácný. U některých plemen jako bostonský teriér, pudl a kokršpaněl se toto onemocnění vyskytuje častěji než u jiných. Z neznámého důvodu je výskyt u plemen čivava a boxer pod průměrem.

Kastrace může výrazně snížit riziko výskytu rakoviny mléčné žlázy. U fen, které byly kastrovány před první říjí je rakovina mléčné žlázy velmi vzácná. Feny, které byly kastrovány po první říji ale před čtvrtou, nebo do 2,5 let věku je výskyt nižší než u fen, které nebyly kastrovány. Kastrace v pozdějším věku nemá na výskyt nádorového onemocnění mléčné žlázy vliv. Předpokládá se, že eliminace nebo redukce některých hormonálních faktorů snižuje výskyt tohoto onemocnění i u nekastrovaných fen. Tyto faktory se budou pravděpodobně týkat estrogenu, progesteronu, podobného hormonu nebo kombinace těchto hormonů.

Zjištění nádorového onemocnění mléčné žlázy u psů 
Pokud se u psa objeví nádorové onemocnění mléčné žlázy, je poměrně snadno zjistitelné pouhým prohmatem mléčné žlázy. Tyto nádory se jeví jako malé zatvrdlinky velikosti hrášku přímo pod kůží. Jsou velmi tvrdé a pod kůží se nepohybují. Velmi rychle rostou, jejich velikost se za měsíc zdvojnásobí.

Pes má normálně pět žláz na každé straně břicha, každá má svou bradavku. Přestože se nádor může objevit na kterékoli žláze, nejčastěji postihuje čtvrtou nebo pátou žlázu. Jakmile se u feny objeví první nádor většinou nalézáme nové útvary v poměrně krátké době (asi devět měsíců) na jiných místech. Když vyšetřujete vašeho psa je nutné prohmatat všechny žlázy, ale nejpečlivěji právě čtvrtý a pátý pár. Tento postup se určitě vyplatí, tyto páry jsou většinou obaleny větší vrstvou tuku a proto je těžší nádory objevit.

Nádory mléčné žlázy psů
Existuje mnoho typů nádorů mléčné žlázy u psů. Přibližně polovina z nich je benigních a polovina maligních. Nejčastějším benigním typem nádoru je v podstatě směsice několika druhů tkáňových buněk. Nejrozšířenějším typem je nádor obsahující jak žlázové tak pojivové tkáně. Nejčastějšími typy maligních nádorů jsou karcinomy nebo adenocarcinomy.

Metastázy
Pokud není rakovina mléčné žlázy léčena, rakovinové buňky metastazují (rozšiřují se) do jiných částí těla například do jater nebo plic. Rakovina metastazuje do jiných částí těla tak, že se oddělí jednotlivé rakovinné buňky a putují lymfatickými cestami. Lymfatický systém zahrnuje jak lymfatické cesty, tak uzliny. Uzliny se nacházejí jak v podpaží (axilární) tak v tříslech (inguinální). Rakovinové buňky z nádoru na mléčné žláze se lymfatickými cestami dostanou do těchto uzlin. Z prvního až třetího páru putují tyto buňky do axilárních uzlin, ze třetího, čtvrtého a pátého páru do ingvinálních uzlin. V uzlinách se vytvoří nové nádory a ty pak rozšiřují rakovinné buňky do dalších orgánů jako třeba plic, jater a ledvin. V těchto orgánech rostou nádory do takových rozměrů, že tyto nemohou dále normálně fungovat.

Jakmile se zjistí zhoubný nádor v lymfatických uzlinách, je prognóza velmi nepříznivá neboť je téměř jisté, že se nádor v průběhu dvou let znovu objeví na nějakém místě těla. Celkový průběh nemoci je sice individuální, ale doba od prvního objevení se nádoru do smrti je mezi 18 a 36 měsíci. Toto je velmi dlouhá doba a proto je také chirurgická metoda léčby tak úspěšná. Spousta psů kteří touto nemocí trpí a nikdy se neléčili také zemřou dříve než jejich nádor začne ohrožovat životně důležité funkce.

Léčba
Chirurgické odstranění: Jakmile se na mléčné žláze psa objeví jakýkoli nový útvar, doporučuje se, pokud pes není příliš starý, odstranění. Pokud se rakovina diagnostikuje včas je v 50% případů pravděpodobné, že se jí podaří úplně odstranit. Jak velké množství tkáně je nutné odstranit závisí na úsudku lékaře. Někdo odstraní pouze nádor, někdy se vezme v úvahu způsob šíření metastáz a současně s nádorem se odstraní i zbytek žlázy a lymfatická uzlina. Například: když je diagnostikován nádor na druhé žláze odstraníme první až třetí žlázu a axilární uzlinu na stejné straně. Když je diagnostikován nádor na 4. Žláze, odstraníme třetí až pátou žlázu a inguinální uzlinu.

Mnoho chovatelů si spojuje tuto operaci s totální mastektomií u lidí se všemi problémy s ní spojenými. U lidí tato operace znamená zásah do tkáně pod žlázou, což komplikuje hojení. Psi mají celou žlázu i uzliny mimo sval takže do spodních tkání není třeba zasahovat. Proto je tato operace snadnější a doba rekonvalescence kratší. Totální mastektomie u psa znamená odstranění všech pěti párů žláz a všech čtyř uzlin. Přestože se jedná o poměrně rozsáhlý zákrok stehy vytahujeme už po 10 až 14 dnech a od této doby také povolujeme normální aktivitu.

Odoperované nádory se posílají na rozbor, aby lékař mohl určit jeho typ. Některé nádory nejsou zhoubné a tato informace zbaví majitele psa velkých starostí. Pokud se jedná o nádor zhoubný, bude veterinář psa sledovat a kontrolovat, jestli se nádor novu neobjeví nebo jestli nenaroste na jiném místě.

Mnoho veterinářů fenu současně s mastektomií i kastruje (pokud není příliš stará). Vliv kastrace na snížení rizika opětovného růstu nádoru je však stále kontroverzní.

Chemoterapie a radioterapie: V humánní medicíně je radioterapie a chemoterapie běžným postupem ve spojení s operací. Některé preparáty jako doxorubicin a dactinomycin se používají i u psů. Efektivnost radioterapie dosud nebyla prokázána. V současné době se testují i některé hormonální přípravky. V každém případě je však operativní odstranění nádorů hlavním léčebným postupem.

Shrnutí
Každá fena, na které není plánovaný chov by měla být kastrována před první říjí, abychom zamezili vzniku nádorů na mléčné žláze. Chovné fen, na kterých již přestaneme chovat by měli být kastrovány co nejdříve. Pokud se na mléčné žláze objeví novotvary je nutné o této skutečnosti ihned informovat veterinárního lékaře a nečekat, jak se bude situace vyvíjet. Nádor musí být odstraněn a odebraná tkáň se má poslat na biopsii. Doufáme, že tyto informace vám pomohou lépe porozumět tomuto problému a pomoci, jestliže se u vaší feny nádor objeví.

Race Foster, DVM (Foster and Smith Inc.)
Holly Frisby, DVM (Foster and Smith Inc. Veterinary Services Department)
 

převzato z netu