Poporodní odvápnění

 
Mezi chovateli malých plemen psů je poporodní odvápnění obávaným a velmi známým onemocněním.
Podstatou onemocnění je prudké snížení vápníku v krvi v důsledku jeho přemístění do mléka.
 Odčerpávání vápníku z pohotových snadno dostupných rezerv jako je např. svalovina, 
kde působí coby prostředník svalového stahu, má za následek klinický projev onemocnění.

Onemocnění postihuje feny s početnými vrhy, rychle rostoucími štěňaty, hodně mléčné feny a feny se silným mateřským pudem. 
Typickým obdobím pro projev onemocnění je 3. a 4. týden po porodu, tj. vrchol tvorby mléka.
 Onemocnění se projevuje nejprve skleslostí feny, třením čenichu tlapkami , fena odchází od štěňat, vyhledává stinná místa a odmítá potravu. 
Často může zůstat pouze u těchto příznaků.
 Pokud se však onemocnění dále prohlubuje, nastupují u fen svalové záškuby po celém těle, které následně přechází do těžkých křečí. 
Průběh onemocnění je velice rychlý.
 Do křečových stavů upadají feny do 0,5 až 1 hodiny od zaregistrování prvních známek onemocnění. 
V případě, že by se neprovedlo rychlé ošetření aplikacemi preparátů s obsahem vápníku do žíly,
 mohlo by vést další prohloubení onemocnění a k úhynu.
Jedním z tradovaných postupů jak předcházet tomuto onemocnění,
 je dodávání minerálních doplňků s obsahem vápníku po celý čas březosti a kojení. 
Problém je však v tom, 
že pokud krmíme bez přídavků vápníku organismus je nucen reagovat na aktuální množství vápníku v potravě a to při nedostatku vápníku aktivací systému ledvin - vitamín D, čímž se zvýší vstřebávání vápníku ve střevech nebo systému příštítných tělísek - parathormon, který je odpovědný za uvolňování vápníku z kostí. 
 
V opačném případě, kdy je vápníku nadbytek se aktivuje vylučování kalcitortinu z příštítných tělísek,
 který naopak vápník ukládá do kostí.
Pokud je však vápník podáván dlouhodobě v nadbytku, 
je přirozené hospodaření s vápníkem narušeno ve smyslu zpomalení aktivace jeho rezerv. 
Bylo zjištěno, že u více plodných fen, 
nelze dodat potřebný vápník do organismu žádným přirozeným způsobem. 
Proto prakticky každá fena vyživuje štěňata alespoň v době vrcholu kojení na svůj dluh a může se tedy stát,
že v tomto období dojde u fen překrmovaných vápníkem k opožděné aktivaci vápníkových rezerv a k překročení prahu tolerance vápníkového dluhu, 
který tak dá vzniku poporodní eklampsii (odvápnění).