Rostlinné uhlí

 

Lidově zvané ''černé uhlí ''by mělo být základem každé ( nejen psí :) ) lékárničky .

O tom není pochyb a sama za těch 20 let co chováme leonky, 

jsem se o tom mnohokrát přesvědčila .


Rostlinné uhlí patřilo mezi jeden z nejstarších prostředků proti průjmu.

 Pracuje na na principu adsorpce, což znamená přichycení (na rozdíl od absorpce, což znamená pohlcení).

 Při přichycení se jedna látka (toxin, jed, původce průjmu apod.) pevně "přilepí" k povrchu jiné látky (rostlinné neboli adsorpční uhlí). 

Obě látky vytvoří pak jeden celek, který je bezpečně vyloučen z těla ven.

Proto nedojde ke zpětnému uvolnění jedů, 

toxinů či škodlivých látek obecně zpět do těla, ke kterému by mohlo jinak dojít.

 

Hlavní oblastí, kde se rostlinné uhlí používá, 

jsou stavy, kdy pacient trpí akutním průjmem. 

Nejvhodnější je použití u průjmů, které jsou způsobeny tzv. dietní chybou. 

V těchto případech dochází k průjmu proto, že pacient snědl sice hygienicky nezávadné, ale pro něj nevhodné jídlo.

 

 

Rostlinné uhlí lze užít i při otravách. 

Svým mechanismem účinku brání vstřebání jedovaté látky do organismu. 

Je třeba zdůraznit, že toto použití musí být pod dohledem lékaře. 

Při těchto stavech se rostlinné uhlí kombinuje s projímadlem.

 

Dávkování rostlinného uhlí záleží na dávkování u konkrétního přípravku, vyrábí se jich celá řada, např.Carbofit.

 Jde o to, že množství rostlinného uhlí v dávce uváděné výrobcem by mělo být dostatečné vzhledem k velkému povrchu střeva, 

které má pokrýt. Jeho účinek je čistě fyzikální, spočívá v tom, že naváže (adsorbuje) škodliviny na svůj povrch.

 Nemá samo o sobě žádné nežádoucí účinky, maximálně může v případě vysokého dávkování dojít ke vzniku zácpy.

 

Je třeba ovšem mít na mysli, že se nesmí užívat současně s užívanými léky, 

minimálně je nutná dvouhodinová přestávka. Jinak by došlo ke snížení vstřebávání léků. 

Rostlinné uhlí stejně tak, jako zabraňuje vstřebávání škodlivin, by zabránilo i resorpci léků. 

Na závěr je třeba upozornit, že po užívání rostlinného uhlí může dojít k dočasnému zbarvení stolice do černa.

 

převzato z netu