Další spolupráce

27.04.2018 21:12

Po ukončení jarního kvalifikačního kurzu  

"  Pracovníka v sociálních  službách "

jsem  dostala  pro nás velmi mimořádnou nabídku 
k navázání spolupráce s org. Elva Help.
(Od roku 2007 je  organizace registrovaným 
poskytovatelem sociálních služeb
dle zák. č. 108/2006 Sb. pro poskytování sociálního poradenství 
a sociální rehabilitace .)
 
Tým ELVA HELP z.s. má dlouhodobou vizi – rozvíjet a zkvalitňovat sociální práci,
 při které profesionál využívá specifické metody a nástroje,
 které těží z dávno známých pozitivních vlivů soužití a kontaktů lidí se zvířaty)
více na elvahelp.cz/.......
 
  Následně  se nám do budoucna rozvíjí i spolupráce
 i s libereckým  komunitním centrem Tulipán ,
 kde nás čekají zcela nové projekty .
 
 
 
Před 5 lety,když jsem se začala aktivně zamýšlet nad canisterapií ,
mě nikdy nenapadlo ,jak moc mě tento obor osobně zasáhne 
a co pro to  budu schopná udělat ....
 
Mou další velikou životní výzvou je pro mě nyní  
Krizová intervence   a 
Pes v krizové intervenci .