Projekt pro MŠ a ZŠ -Prevence úrazů způsobená psem- foto

31.12.2018 22:47
 
Projekt  -DÍTĚ A PES , ANEB   PREVENCE ÚRAZŮ ZPŮSOBENÉ PSEM .
(HAFÍK - výcvikové canisterapeutické sdružení o.s.
www.canisterapie.org )
má sloužit jako preventivní program pro děti na úrovni  MŠ a prvního stupně školní docházky,
který by dětěm poskytl ucelené informace o psech  ,
i o tom ,jak žít společně bezpečně  se psem .
(   za pomoci speciálně vycvičených psů,např .canisterapeutických týmů  )
....................................
Náplň tohoto modulu je zaměřena na zmapování znalostí a zkušeností (negativní, pozitivní) dětí se psy. 
Doplnění zásad zodpovědného přístupu ke zvířeti, 
preventivních pravidel chování v rizikových situacích i při běžných denních aktivitách. 
Názorná demonstrace různých situací, preventivních opatření, 
bezpečného chování a protektivní (ochranné) polohy dítěte při útoku psa. 
Program je určen dětem navštěvujícím MŠ, ZŠ.
Projekt vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR 
 
Podmínky:
 
-nutná přítomnost personálu daného zařízení.
 
-dostatečně velký  prostor pro tuto aktivitu (venkovní, v případě špatného počasí i vnitřní prostory).
-čas- max 1,5 hodiny 
 
 
 
 
 
 
 Vztah se psem má pro děti zvláštní kouzlo a 
 bezesporu má na ně velmi pozitivní vliv.