Prodloužení certifikátu canisterapeutického týmu

23.07.2018 15:43

Jako řádně otestovaný CT tým s Elwiskem 

i s Elzičkou  se aktivně věnujeme odbornému provádění canisterapie ,

učastníme se vzdělávacích aktivit a jednorázových aktivit 

a tak na základě splnění podmínek pro prodloužení platnosti certifikátu 

nám od Výcvikově canisterapeutického  sdružení Hafík  ( Třeboň )  dnes přišel 

 Canisterapeutický certifikát opravňující k provádění canisterapie  do roku 2020 .

:) :) :)