Transfuze krve u psa

21.07.2017 08:50
Důležitost krve jako nepostradatelné součásti života jistě není potřeba zdůrazňovat.
 I u psů mohou někdy nastat situace, ve kterých jim může zachránit život a nebo pomoci v léčbě transfuze krve.
 
 
Nejčastějším důvodem k transfuzi bývají úrazy, otravy nebo složité chirurgické zákroky, 
ale může jít i o závažná onemocnění jater nebo ledvin, při kterých může docházet ke ztrátě některých součástí krve. 
Transfuze se používá i při některých autoimunitních onemocněních. 
 
I u psů existují krevní skupiny. 
Není důležité se zabývat touto problematikou podrobně, ale zajímavé například je, že němečtí ovčáci se považují za univerzální dárce.
 Riziko se zvyšuje Vzhledem k tomu, že obecné riziko transfuzních reakcí existuje, provádí se zkouška snášenlivosti krve dárce a příjemce. 
Nepříznivé reakce po transfuzi jsou ojedinělé. Vzácně se popisuje zvýšení nebo naopak snížení tělesné teploty, slabost až třes, zrychlení dechu a srdeční frekvence, zvracení, přechodná anémie, vylučování krevního barviva močí nebo žloutenka. 
Naprosto výjimečně anafylaktický šok končící úhynem.
 
 První transfuze bývá pro psa prakticky bez rizika
 při druhé a další již je riziko zvýšené, a to i při transfuzi od stejného dárce, kdy si příjemce již mohl vytvořit protilátky na darovanou krev.
 
 Musí tedy předcházet podrobnější zkoušky, minimálně křížová zkouška mezi dárcem a příjemcem. 
Jak se provádí odběr Odběr krve od dárce se provádí z některé z velkých žil, nejčastěji z krční žíly nebo ze žíly na přední noze.
 Odběr se provádí od psa sedícího nebo ležícího na boku. Dárci lze odebrat 15 – 20 % krve, nebo lépe vyjádřeno, objem krve, který odpovídá cca 6 – 9 % (cca 17 ml na 1 kg hmotnosti) tělesné hmotnosti tak, aby dárce nebyl vystaven zvýšenému zdravotnímu riziku. 
Přechodná slabost rychle odezní a majitel dárce se nemusí ničeho obávat. Celý odběr zpravidla trvá 20 – 30 minut.
 Příjemce pak dostává krev s protisrážlivým přípravkem stejně jako jinou infuzi, aplikace je velmi pomalá a po ukončení transfuze je vhodné, aby pes zůstal ještě nějaký čas pod dohledem veterinárního lékaře. 
Nejen z finančních důvodů se zpravidla aplikuje krev čerstvá.
 Možnosti ošetření a uchování krve jsou sice zpracovány, ale jsou velmi náročné a dochází k částečnému znehodnocení krve.
 
 
 Podmínky dárcovství
 Dárce je zpravidla potřebný velmi rychle.
 V každém případě, povede-li se transfuzi uskutečnit, radost bývá na obou stranách.
 Majitel dárce má jistě dobrý pocit, že pomohl při záchraně nemocného psa a majitel příjemce samozřejmě také, protože zlepšení bývá patrné téměř ihned podle závažnosti onemocnění. 
Dárce krve by měl splňovat některé základní podmínky: - měl by být zdravý - s tělesnou hmotností min. 25 kg, lépe 30 kg - pravidelně očkovaný proti běžným chorobám, poslední vakcinace by měla být min. 14 dní před odběrem krve - měl by být odčervený - měl by být preventivně ošetřován proti přisátí klíšťat, v ideálním případě by měl být negativní na lymskou borreliózu. - nikdy by neměl sám dostat transfuzi, a to ani krevních komponent - od posledního darování krve by měly uběhnout min. 3 měsíce, lépe 6 měsíců - fena by neměla hárat a neměla by mít nikdy štěňata - pokud možno by dárce neměl být před odběrem nakrmený - dárce by neměl prodělat ani být v posledním měsíci ve styku s infekční chorobou - neměl by minimálně měsíc před odběrem užívat antibiotika 
 
Co lze tolerovat ? 
 
 Vzhledem k případům, že někdy není dostupný ideální dárce, je možné od některých hledisek upustit. 
Například když dárce sám v minulosti transfuzi dostal nebo fena–dárkyně již měla štěňata. Veterinární lékař by však měl být na takové skutečnosti vždy upozorněn a provést v takovém případě podrobnější zkoušky. 
Pokud bude váš pes dávat krev opakovaně, měl by dostávat pravidelně železo, komplex vitaminů B a vitamin C. Aby pomoc byla skutečně účinná, kdykoliv je jí potřeba, je nutná dobrá spolupráce mezi majiteli dárců a veterinárními lékaři, aby vždy byl k dispozici vhodný dárce a jeho ochotný majitel. Pokud jste někdy vy sami nebo váš pes darovali krev, jistě znáte dobrý pocit užitečnosti v oblasti nejvážnější a nejradostnější současně, kdy v některých případech s krví doslova darujete život. K rozhodnutí zapsat svého psa do seznamu potenciálních dárců může vést i to, že nikdo z nás neví, kdy podobnou pomoc bude potřebovat jeho pes.
 
 Wolfhound deerhound klub dal na svých stránkách k dispozici prostor pro seznam psů – dárců krve. 
Naši psi jsou jedni z nejvhodnějších dárců krve vzhledem ke své velikosti, ale jistě nejsou sami. Snažili jsme se tuto informaci šířit mezi ostatními kluby a jednotlivými chovateli, ale jak se ukazuje, je to nedostatečné. Aby měl seznam opravdu smysl a bylo možné pomoc poskytnout co nejrychleji, je potřeba, aby byly k dispozici kontakty na co nejvíce majitelů, kteří jsou ochotni poskytnout svého psa jako dárce krve. 
A také je důležité, aby bylo zastoupeno co nejvíce lokalit, protože když je potřebná transfuze, zpravidla to opravdu spěchá. Pomoci můžete i vy Budeme rádi, když této myšlence věnujete pozornost a věřím, že mezi čtenáři tohoto časopisu se najdou někteří, kteří budou ochotni na tomto programu spolupracovat a svého psa do seznamu dárců krve zařadit. I když to samozřejmě nikomu nepřeji, ani my nevíme, kdy bude potřebovat pomoc náš pes.