CHOV LEONBERGERŮ   - samostatně pár  důležitých

        informací jednotlivě  v záložkách   ....

Motto : Winston Churchill

Když dokážete začít svůj den bez kofeinu, jestliže se umíte vždycky radovat ze života a nevěnovat příliš pozornosti bolestem a nedostatkům, pokud svedete vyhnout se za všech okolností nářkům a neobtěžujete lidi svými problémy, daří-li se vám bez námitek a s vděčností jíst den za dnem to samé jídlo, jste-li schopen chápat milovanou bytost i když na vás zrovna nemá čas a zároveň přeslechnout její výtky, když všechno nejde tak jak má nikoli z vaší viny, dokážete-li klidně přijímat kritiku, chováte-li se stejně ke svému chudému příteli jako k tomu bohatému, zvládnete-li obejít se bez lži a klamu a dokážete čelit stresu bez léků, pokud dosahujete uvolnění bez alkoholu a usínáte bez prášků, jestliže můžete s upřímností říci, že netrpíte předsudky ohledně barvy kůže, náboženského přesvědčení, sexuální orientace nebo politického názoru, pak to znamená, že jste dosáhli úrovně vývoje – svého psa…