Jak připravit psa na výstavu?

Základním kritériem pro výstavu je splnění podmínek pro bonitaci . Co to je?

Jde o doklad, který říká, že váš pes nebo fena jsou chovní. Mohou tedy být zařazeni do chovného programu, mít potomky a také se účastnit výstav psů. Výstavy probíhají v kruzích a psa je nutné naučit jak se má na výstavě chovat. Pro účely výstav musí zvládnout předvádění odpovídající zvyklostem u daného plemene. Pak musí zvládnout výstavní postoj, kontrolu chrupu rozhodčím a také měření kohoutkové výšky. Základem každého vystavovatele je slušné a neagresivní chování. Vystavovaný jedinec nesmí projevovat žádný typ agresivity, ale ani bázlivost. S učením výstavních praktik je třeba začít již u štěňátka. Jen tak si pes správně vše osvojí a výstava se stane příjemným zážitkem a ne stresem pro psa i jeho majitele.

Jak předvést psa v pohybu?

Pes ve výstavním postoji vypadá opravdu krásně. Působí majestátním dojmem a ukazuje se v celé své kráse. Mnohem lépe však vynikne v pohybu. Právě v pohybu vynikne elegance, ušlechtilost i dosud skrývaná síla. Pohyb dokresluje celkový stav i vzhled psa. Pro každé plemeno však platí při pohybu jiná kritéria. Pro všechny rasy je však stejné pravidlo, že pes je na speciálním výstavním vodítku a pohybuje se podle pokynů rozhodčího. Ten může žádat pohyb v kruhu, pohyb ve tvaru L, T nebo trojúhelníku.

 
Jak se přihlásit na výstavu?

Na každou výstavu je zapotřebí podat dopředu přihlášku. Většinou jsou všechny výstavy hlášeny dostatečně dopředu. 

K přihlášení lze využít dvou termínů, kdy první je vždy o něco levnější než ten druhý. 

Výstavy psů se řídí Výstavním řádem Českomoravské kynologické unie nebo FCI. 

Každá výstava má své propozice, ve kterých je uvedeno o jaký typ výstavy jde, plemena, pro která je výstava určená, otevírané výstavní třídy, tituly, které je možné získat a většinou také rozhodčí, který bude vzhled i chování psů posuzovat. Dále zde najdete také adresu, kam poslat přihlášku s požadovanými dokumenty a stvrzenkou o zaplacení výstavního poplatku. 

Důležité jsou i veterinární podmínky. Základní pravidlo, které se však nikdy nemění je, že každý pes musí být naočkován a platnost očkování musí prokázat očkovacím průkazem nebo mezinárodním pasem. Na výstavu pak sebou musíte vzít průkaz původu, očkovací průkaz s platným očkování proti vzteklině a vstupní list, který vám byl zaslán a umožňuje vám a ještě jedné osobě vstup do výstavních prostor.

 
Jaké jsou druhy výstav?

Existuje několik druhů výstav, které se dělí podle rozsahu a místa konání. 

Oblastní a krajské výstavy jsou pouze pro plemena uvedená v propozicích, zadává se titul Oblastní vítěz, krajské výstavy se nepořádají pro lovecká plemena. 

Speciální výstavy se konají pouze jeden krát ročně pro daná plemena a to i v případě pokud je dané plemeno chováno v rámci různých klubů. 

Klubové výstavy jsou pro plemena sjednocená v určitém klubu například Klub chovatelů colií a sheltií Praha, zadává se titul Klubový vítěz. 

Národní výstavy jsou přístupná pro všechna plemena psů. 

Mezinárodnívýstavy se pořádají pod patronátem FCI.

Jaké jsou výstavní třídy?

Na výstavě jsou psi a feny rozděleni do samostatných tříd, tedy každé pohlaví soutěží zvlášť.

Třída dorostu je pro jedince od 6. do 9. měsíců věku. Tituly se nezadávají. Tato třída se otevírá se na všech typech výstav. Zde jde především o získání zkušeností na výstavách.

Třída mladých je pro jedince od 9. do 18. Měsíců. Zadává se zde titul CAJC a otevírá se na všech typech výstav. 

Mezitřída je pro jedince od 15. do 24. měsíců, zadává se titul CAC a otevírá se na všech typech výstav. 

Třída otevřená je pro jedince od 15. měsíců věku výše. Zadává se zde titul CAC a otevírá se na všech typech výstav.

Třída pracovní je určena pro jedince od 15. měsíců věku, kteří doloží pracovní certifikát o vykonané zkoušce z výkonu, zadává se titul CAC a otevírá se na všech typech výstav.

Třída šampiónů nebo také vítězů je určena pro jedince starší 15. měsíců, kteří doloží potvrzení o přiznání šampionátu krásy, což je titul CAC.

Třídu vítězů najdete na výstavě oblastní, krajské, klubové, speciální a národní, třídu šampiónů pak na mezinárodní výstavě. 

Třída veteránů je pro šikovné jedince starší 8 let, 9let podle plemene, tituly se zde nezadávají. 

Někdy se otevírá  Třída mimo konkurenci, nebo Třída  čestná  kde se tituly nezadávají. 

Slouží kynologické veřejnosti pouze k prezentaci mimořádně úspěšných jedinců.

Jak probíhá hodnocení ve výstavním kruhu?

V samotném výstavním kruhu jsou důležité 3 osoby – rozhodčí, vedoucí kruhu a zapisovatel. 

V případě účasti rozhodčího z cizí země pak také překladatel. 

Rozhodčí je osoba, která hodnotí jedince po exteriérové stránce, tedy hodnotí celkový vzhled, barvu a kvalitu srsti, chůzi, správné úhlení končetin, skus, u samců plně sestouplá obě dvě varlata a následně diktuje posudek zapisovateli. Rozhodčí také zadává hodnocení, určuje pořadí psů ve skupině a zadává tituly. 

Vedoucí kruhu volá jednotlivé psy do kruhu dle skupin, případně může zapisovat i výsledky jednotlivých psů na tabuli před kruhem.** Zapisovatel** pouze vypíše posudkový list psa dle pokynů rozhodčího, zapíše hodnocení do diplomu a přiloží stužku podle dosaženého titulu

Jaké tituly se udělují?

Psi nebo feny v jednotlivé třídě nejdříve soutěží mezi sebou. Určuje se pořadí prvních 4 jedinců ve skupině ohodnocených známkou výborná nebo velmi dobrá. První pořadí může, pokud jeho exteriér odpovídá názoru rozhodčího, získat titul a druhý v pořadí tzv. rezervní. Ve třídě dorostuse uděluje: velmi nadějný (VN) – žlutá stužka a nadějný (N) – bílá stužka. Tituly se zde nezadávají. V** ostatních třídách** psi získávají hodnocení: výborný (V) – modrá stužka, velmi dobrý (VD) – červená stužka, dobrý (D) – žlutá stužka a dostatečný – fialová stužka. Pouze pes se známkou výborná může získat titul. Vystavovatel má právo odstoupit od posuzování, pokud pes není předveden odpovídajícím způsobem. Rozhodčí má právo odmítnout posoudit psa agresivního nebo naopak bázlivého. Obdobně může vyloučit psa, který neodpovídá plemennému standardu, to znamená, že nemá sestouplá varlata, chybí mu více zubů, než je povoleno nebo pokud není doloženo veterinárním osvědčením, že zvíře tento zub mělo, ale přišlo o něj například v boji nebo úrazem.

Tituly zadávané v dopoledním posuzování

CAJC získává jedinec, zvlášť psi a feny, kteří jsou ohodnoceni výbornou 1 ve třídě mladých.

CAC získává jedinec, opět zvlášť psi a feny, kteří byli ohodnocení výbornou 1 v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampiónů. 

Res. CAC získává jedinec, zvlášť psi a feny, kteří byli ohodnoceni výbornou 2 v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampiónů.

 CACIB se zadává pouze na mezinárodních výstavách, soutěží o něj jedinci, zvlášť psi a feny, kteří získali v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampiónů V1, CAC. Res. 

Národní vítěz** soutěží o něj psi na Národních výstavách s ohodnocením CAC ČR. BOB- Vítěz plemenezadává se buď psovi nebo feně, soutěží o něj psi i feny zároveň, kteří obdrželi tituly CAJC, CAC ČR na Národní výstavě nebo CACIB ČR na Mezinárodní výstavě.

Tituly zadávané v odpoledním posuzování

Nejlepší dorost pes, fena, soutěží o něj jedinci ohodnoceni VN1 ve třídě dorostu.** Nejlepší mladý** pes, fena, nastupují zvlášť psi a zvlášť feny všech plemen s titulem CAJC ze třídy mladých. Nejlepší veterán soutěží psi i feny s V1 ze třídy veteránů. BIG (Best in Group) uděluje se psovi nebo feně s titulem BOB, kteří patří do stejné skupiny plemen psů.** mBOD** (Best of Day), nejlepší jedinec výstavních dne, nastupují všichni jedinci s titulem BIG. BIS (Best in Show), nejlepší pes výstavy, soutěží mezi sebou jedinci s titulem BOD.

Co s sebou na výstavu?

Samozřejmě psa, který je upravený podle standardu. Pak pro psa přenosku nebo klec, kde bude mít soukromí, kartáče, vodu, pamlsky, výstavní vodítko i to obyčejné. Pro sebe židličku, pití, svačinu a spoustu dobré nálady.

 

     Výstava psů je vlastně přehlídka krásy příslušníků daného plemene,

        kde se hodnotí jak moc odpovídá standartu FCI.

      Podle toho je pak klasifikován - známkován.

Mnoho lidí se ptá ,

 jestli když si pořídí pejska s průkazem původu musí chodit na výstavy.

 Odpověď zní - ne nemusí !

Pokud  však ale chcete, aby Váš pejsek nebo fenka mohli mít čistokrevné potomky ,

musí oba splnit podmínky chovnosti daného plemene a ty stanovují určitý počet výstav s minimálním hodnocením.

Takže je jen , jen na Vás jestli pejsek bude využit v chovu, či ne. 

 Toto rozhodnutí je pouze  na Vás ,- a nikdo Vás nemůže nutit vystavovat .

 Na  www.cmku.cz   jsou zpracovány  výstavy do tabulek a obsahují  přihlášku a propozice ke každé výstavě.

Vytisknete si přihlášku a propozice (v těch zjistíte aké kolik co stojí) s dostatečným předstihem - uzávěrky bývají cca 2 měsíce před výstavou:-), nejpozději měsíc.

 

Výstavy - oblastní, okresní, krajské, speciální a klubové (určené jednomu plemeni, nebo plemenům sdružených pod jedním klubem), národní, mezinárodní, a pak soutěže - šampion šampionů, nejkrásnější pes výstavy nebo státu, dne, roku...........

Na výstavách vystavujeme psy dle věku - v tzv. třídách 

 - puppy - štěně (4-6 měsíců), 

 - dorost (6-9 měsíců), 

 - mladý (9-18 měsíců), 

 - mezitřída (15-24 měsíců), 

 - otevřená (od 15ti měsíců), 

 - šampionů (od 15ti měsíců), 

 - pracovní (od 15ti měsíců), 

 - veterán (od 8mi let). 

 

Hodnocení se zadává ve známkách - výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná, nedostatečná - kromě toho se ještě zadává pořadí prvních čtyřech ve třídě. Na prvních 2 pozicích pak mohou být zadány i tituly, pouze v případě známky výborná. Toto hodnocení je stanoveno výstavním řádem ČMKU. Jak je uvedeno níže hodnocení by se mělo vždy provádět na základě kvality konkrétního jedince nikoliv na základě kvalit handlera:-). Neboť špičkový handler nakonec vyjezdí tituly i na průměrném jedinci:- ( A to by tak  opravdu být nemělo.

Bohužel se často setkáváme s naprosto jinou praxí:- Je smutné, že se také posuzuje handling psa a až po té jeho kvality. )

a) Třída štěňat a dorostu
-  udělují se zmánky velmi nadějná  a nadějná 
Ve třídě štěňat i dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy. 
b) Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampiónů (ev. vítězů), veteránů, čestná

-  uděluji se zmánky výborná ,velmi dobrá , dobrá a dostatečná 

Ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, šampiónů (eventuelně vítězů),

veteránů a čestné se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.

Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:

- výborná - Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.

- velmi dobrá - Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.

- dobrá: - Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.

- dostatečná: - Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho, nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.

- vyloučen z posuzování: - Musí být pes, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má vadu chrupu nebo anomální čelist; který vykazuje nedostatky barvy a/nebo srsti nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále má být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene.

Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, opustí kruh s hodnocením:

- neposouzen: - Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího.

Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEPOSOUZEN, musí být uveden v posudku.  

  Čekatelství :

CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONATčekatelství šampionátu mladých může být zadáno výbornému 1- psovi i feně ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

R.CAC –(RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) rezervní čekatelství šampionátu krásy může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách :- mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

CAC - (CERTIFICAT 'D APTITUDE AU CHAMPIONAT ) , čekatelství šampionatu krásy ,múže být zadáno výbornému 1. psovi i feně 

ve třídách mezitřídě , otevřené , pracovní , vítězů , šampionů na výstavě klubové , národní a mezinárodní .

CACIB  -  (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout  rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.

R.CACIB (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ)může navrhnout  rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této soutěže postupují : výborný 2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd.            

Championáty

Ch. - šampion krásy - 4 x CAC titul z toho 2x na mezinárodní výstavě získaných ve dvou výstavních sezónách

ICh. "Inter Champion" - Mezinárodní šampion krásy - 4 x CACIB - získaný minimálně tří různých zemí a od tří rozhodčích, mezi prvním CACIB a posledním titulem může být minimálně 366 dní.

MCh. - Multi Champion - podmínkou je získání titulu Champion 3 členských zemí FCI

GCh. - Grand Champion - 3 x CAC získané ve třídě šampionů, od 2 rozhodčích, jedna z výstav musí být mezinárodní výstava a pes/fena musí být držitelem Ch CZ.

JCh. - Junior Champion - 3 x CAJC ve věku 9-24 měsíců, nebo 2x CAJC a jeden CAC titul získaných ve věku 9-24měsíců, od min. 2 rozhodčích

Klubový Champion - podmínky stanovuje klub příslušného plemene

 

  Blossi - sedící a její dcery Calwen a Cetaré Druhá šance  na klubové výstavě