Základní  informace pro chov.​

 

1.   Spodní věková hranice pro uchovnění zvířat  (v KCHL)  je 24  měsíců.

2 .  Do chovu nesmí být zařazeni jedinci ,

      na nichž byl proveden zákrok k odstranění

      či zakrytí   anatomické nebo exter.vady, 

      jedinci ve špatném zdrav . nebo fyzic. stavu  a výrazně slabé konstituce .

      Z chovu se též vylučují chovní  jedinci  ,

      po  kterých prokazatelně pocházejí  potomci   netypičtí,

      připadně potomci s hrubými  dědičnými  vadami exteriéru , povahy,

      nebo jinými vadami např. kryptorchismus,      

      chudozubost,  srdeční a oční vady , agresivita , bojácnost aj.

3.   Každý plemeník může mít v jednom kalendař. roce maximálně

      5 vrhů v rámci klubu ,- odpovědnost nese majitel.

4.   Chovná  fena může mít  3 vrhy za život.

5.   Mezi krytím musí u krycÍho  psa uplynout nejméně  24 hodin.

6.   Odchovávat se smějí  pouze štěnata životaschopná  , silná , bez znetvoření,

      průměrná váha porodní u leonka je 400 - 500 g.

7.    Kontrola vrhu poradcem chovu před prodejem štěňat  bývá cca v 6-7 týdnech

       věku štěnat za předpokladu, že štěňata mají  již  požadovanou váhu tj.

       7 týdnů -7 kg   . 8 týdnů - 8 kg  atd.  

       KCHL je povinen v rámci řízeného chovu vrh  kontrolovat a

       chovatel je povinen kontrolu vrhu  , feny a  chovatelského prostředí  umožnit ,

       jinak  nebudou   vydány  průkazy původu.

      O kontrole vrhu vydá poradce písemný záznam o kontrole a výsledku . 

8.   Štěňata  musí  být čipována nebo tetována v levém uchu.

      ( jeden druh značení pro celý vrh stejně )

9.   Štěně   nesmí  být prodáno před svým 50 dnem života  !!!!!!!

      Rozhodnutí ŮSTŘEDNÍ KOMISE OCHRANY ZVÍŘAT.

10. Chovnost  končí u fenky 8  . rokem a u psa 9 . rokem života.

 

           informace z  www.leonberger.cz   

                  Black Blossom - ve  3 letech.