Krycí list

 

Krycí list je dokladem o schváleném a uskutečněném krytí.

Obsahuje  údaje o partnerech a zde jsou k chovné  feně uvedeni  1-3  chovní  psi ,  v případě  možnosti i více.

Spojení  stejných rodičů  může být opakováno  dvakrát.

 

KCHL používá řízený chov, tj  ,  krycí psy určuje hlavní  poradce chovu ( HPCH ) ,

 ten však bere v úvahu přání  chovatele ,

který si může partnera pro svou fenu vytipovat .

Spojení však nesmí být ve vážném rozporu s chovat .záměry klubu a vadami , 

 nedostatky a typem daných zvířat.

 

 VYSTAVENÍ KRYCÍHO  LISTU   SE  PROVÁDÍ   NA  ZÁKLADĚ  PÍSEMNÉ   ŽÁDOSTI

  ZASLANÉ   HLAVNÍMU  PORADCI CHOVU  

 NEJMÉNĚ  8   týdnu  před předpokládaným háráním. 

 V kratším termínu bude vydán KL pouze za příplatek 100 % .   ( to je  400 kč  )

 V připadě žádosti o zahraniční krytí  zašle majitel feny  HPCH  také  fotokopii  PP vybraného psa .

 Určený poplatek ( 200 kč )  za vydání  Krycích listů  zasílá majitel  feny na   ÚČET  KCHL  

 a    hlav .poradci  chovu  odešle při žádosti  o  Kryc.listy 

 potvrzení této platby. ( emailem  nebo poštou ) .

 

 POZOR  :

  --   jestliže  NAKRYJETE  , KL vyplnite  a fenka nezabřezne,  

       tak  další  krytí  si  žádáte o nový ( a také ho znovu platíte )

  --   při  neuskutečněném krytí si chovatel  Krycí list  
       může ponechat pro další  použití  při dalším krytí 
  --   nezabřeznutí fenky hlásí chovatel také  HPCH  a vrací použité KL.
  --   Krycí list platí jeden rok od vystavení poradcem chovu
 

CHOVNÁ  FENA   nesmí  být nakryta  dříve  než minimálně 10 měsiců  od předchozího porodu.

 

   Více na www.leonberger.cz