Registrace chovatelské stanice

 

  CHCETE  SI ZAREGISTROVAT CHRÁNĚNÝ  NÁZEV  CHOVATELSKÉ  STANICE  ?

Formulář  najdete na     www.cmku.cz     Českomoravská  kynologická unie

                                                            Jankovcova 53 / 170 00 Praha 7

                                                             email    CMKU@CMKU.CZ

 

Navržené  názvy  ( můžete zadat 6 různých názvů ) ,

budou porovnány s českým  registrem, poté  zaslány na FCI a porovnány  s registrem všech  členských zemi.  

Může to trvat 2 až 3 měsice.

Majitel chovatelské stanice   -   musí  být starší  18 let  !

                                          -   musí  mít  trvalé  bydliště  v ČR 

 

Chovatelská  stanice   není  vázaná na určité  plemeno psa.

 

Velmi často se hovorově používá název  

'' CHOVNÁ  STANICE ''

což je ale naprosto  nesprávné a  také nespisovné .

Pak by totiž chovatel nebyl  již chovatelem , ale chovnitelem .

 

 

Název nesmí  být hanlivý , nesmí  obsahovat název plemene  ,

musí  být odlišný od již  schválených  jmen chov.stanic .

Nesmí  být delší  40 znaků  a smí ho tvořit  dvě slova a jedna předložka. 

(  např,   z Údolí  kingů , Lion gardens  , Bílá lilie , ) 

Název  může být český nebo cizojazyčný .

 Název nejde  již  nikdy změnit , je pro majitele celoživotní ,

 chov .stanici  je možno zdědit nebo převést smluvně na jinou osobu !

Převod se dělá na základě notářsky ověřeného písemného souhlasu  obou stran .

 Připomenout je třeba , že regist.název chovatelské stanice lze i zdědit .

Je to určitě rozumné ,  zvláště  je-li to chovatelská stanice s výbornou pověstí  .

POZOR - 

OSOBĚ , KTERÁ  PŘEVEDLA  SVOU  CHOVAT .STANICI  na jinou osobu -jiného chovatele  ,

JIŽ  NEMŮŽE  BÝT  NIKDY  PŘIZNÁN  JINÝ   NÁZEV !

 

 

Pár pravidel :

ČMKU má na vyřizování žádostí  o registraci názvu chov.stanice 1 měsíc. 

Registrace chovatelské stanice ale jde přes FCI a to žádné lhůty určené nemá a CHS někdy vyřizuje za 3 měsíce.

-----------------

První vrh plemene v chovatelské stanici musí začínat od "A". 

Platí to i v případě, že se v CHS zapisuje již jiné plemeno, které došlo do poloviny abecedy, další plemeno musí opět začínat od začátku.  

-------------------

Spolumajitelství chovatelské stanice není v ČR  povoleno. Chov.stanice je pouze jednoho majitele .

---------------

 

 

Poplatek za registraci  mezinárodního chráněného názvu činí   1800 kč + ostatní  náklady.  -  

 Název  chov.stanice   přijde poštou  na dobírku .  

   Fenka Calwen  Druhá šance