Test ovladatelnosti  a povahy psa při bonitaci 

 

Povahový test se provádí po vážení a měření psa , 

pak teprve  následuje hodnocení exteriéru .

Pokavaď pes neprojde např . váhou nebo mírou  

( pro leonbergera  je povinná váha 55 kg u psa  , pro feny 45 kg ,

míra u psa v kohoutku nejméně 72 cm a fenka 65 cm  ) ,

nebo povahovým testem   pozor  - dále  již  NENASTUPUJE   k hodnocení exteriéru .

Máte možnost však pejska vše doučit , doplnit váhu a vše  na příští bonitaci  zopakovat .

 

   HODNOCENÍ  POVAHY:

1.  Chování psa bez přitomnosti majitele 

2.  Chování psa vůči jinému psu 

3.  Chování ve skupině lidí 

4.  Ovladatelnost na vodítku

 

Metodický pokyn k provedení povahového testu:
 Psovod nastupuje se psem u levé nohy před komisi, pozdraví, podá rozhodčímu ruku.
 
Chování psa bez přítomnosti majitele
Rozhodčí vyzve psovoda k uvázání psa na určeném místě. Ten jej uváže tak, aby pes mohl sedět či ležet. Uklidní ho za použití obvyklých slov a odchází z jeho dohledu. Rozhodčí či pověřená osoba projde kolem psa ve vzdálenosti cca 2-3 m, aniž by na psa hovořila či si jej nějak zvlášť všímala. Pes musí zůstat lhostejný, mírně pozorný, bude hledět s očekáváním za svým pánem, štěkat může. V žádném případě nesmí vykázat agresivitu (výpad proti osobě) či silnou bojácnost, tj. couvání, tendenci ke schovávání či úniku.
Chování psa vůči jinému psu
Pes zůstává uvázán a podobným způsobem projde jiný psovod se psem stejného pohlaví, obvykle následující v dalším pořadí na zkoušku, a to ve vzdálenosti cca 8-10 m, majitel je stále mimo dohled. Pes musí zůstat lhostejný, mírně pozorný, může štěkat, ale opět nesmí vykázat neúměrný strach či agresivitu.
Chování ve skupině lidí
Skupina 8-10 osob na volném prostranství hovoří a současně se pohybuje bez nepřiměřených pohybů, psovod prochází volně skupinou se psem u levé nohy několikrát, rozhodčí rozhoduje kolikrát, pak následuje povel k zastavení, usednutí psa, odvázání psa. Pes musí zůstat sedět, bez doteku psovoda. Skupina stále pomalu prochází, míjí se, diskutuje.Ukončení na povel rozhodčího. Pes nesmí ze skupiny prchnout,propadnout panice, nesmí zaútočit na osoby.Má se chovat přirozeně a nenuceně.
Ovladatelnost na vodítku
Psovod přichází se psem u levé nohy k rozhodčímu. Povel k noze je přípustný opakovat. Na jeho pokyn jde cca 30 kroků přímým směrem, vodítko je prověšené, tah je nepřípustný, rozhodčí velí obrátky, krok, klus, mění směr. Pokud se cvik nezdá rozhodčímu přiměřeně provedený, může dát pokyn k opakování, vodítko stále volně prověšené. Po ukončení prochází psovod skupinou cca 2 m od sebe stojících osob, tzv. uličkou, 2x psa ve skupině posadí bez odvázání.
Vrací se k rozhodčímu, psa posadí a je mu sdělen výsledek testu.
 
Má-li bonitující rozhodčí pochyby o povaze psa, může kdykoliv nařídit dodatečné cvičení. 
Tento test vychází z nejjednodušší části německého systému.

 

Více na www.leonberger.cz