Zásady výběru partnera pro krytí  -  p.Vladimíra Tichá
 

Otázka výběru krycího psa je otázkou velmi diskutovanou a také otázkou,

 o které řada lidí hovoří s jistotou, kterou jim je možná jen závidět.

Chovatelství není zdaleka tak jednoduchá věc, 

jak se na první pohled zdá. 

Je smutné, že hovoří-li se o chovu psů a jeho výsledcích, 

hovoří se většinou o exteriéru jednotlivých plemen a tak důležité věci jako je zdraví, 

povaha a také reprodukční schopnosti psa, zůstávají stranou.

Faktem ale je, že exteriér je z hlediska chovatelského záležitostí složitou, 

ale ve srovnání s ostatními oblastmi relativně jednodušší. 

Dnes už asi každý i začínající chovatel ví, že to, jak pes bude vypadat, 

jak se bude chovat a jak na tom bude po zdravotní stránce ovlivňují stručně řečeno dvě vzájemně se prolínající oblasti - genotyp a fenotyp.

Srozumitelně řečeno je genotyp soubor po předcích zděděných vloh a fenotyp skutečný výsledek.

Velkou i když ne nejdůležitější roli totiž hraje i životní prostředí, které dokáže hodně ovlivnit. 

Majitele feny samozřejmě zajímá, jaké vlohy si nese pes po rodičích a jaké vlohy by tedy teoreticky mohl předávat i svému potomstvu. Otázkou ovšem je, jak to zjistit. 

Pokud je populace plemene velká , po jednotlivých psech a fenách početné potomstvo a výsledky odchovů se sledují a vyhodnocují po řadu let, lze v rámci možností leccos vysledovat. U ostatních plemen je to daleko složitější.

Následující desatero není žádnou závaznou normou, ale jen povídáním, 

které by mělo upozornit na několik základních zásad a které by mohlo trochu usnadnit situaci těm začínajícím.

Co by nás tedy při výběru vhodného rodičovského páru mělo zajímat:

1. Jací jsou či byli předkové feny i psa a jací jsou jejich sourozenci.
I z lidské společnosti známe, že se potomek někdy více podobá babičce, dědečkovi, strýci či tetě více, než vlastním rodičům. Není rozumné krýt špičkovým psem, jehož sourozenci vykazují řadu vad a nedostatků. 

Není také rozumné krýt psem, jehož prarodiče byli spíše podprůměrní.

2. Je-li to možné, brát v úvahu výsledky podobných spojení.
Pokud dal určitý pes se sestrou naší feny vynikající potomstvo, 

je šance (nikoliv jistota) , že podomné potomstvo dá i s naší fenkou. 

Pokud dal pes s určitou fenou potomstvo s hrubými vadami, není rozumné pokoušet osud a dát je na její sestru.

3. V rámci možnosti nespojovat jedince s určitými  negativními vlastnosti ,

    když jejich  příbuzní v této oblasti vykazovali nedostatek .
Pes ani fena nemusí předávat určitý znak ve formě, v jaké ho sami vykazují. Typickým příkladem je nesení ocasu některých plemen přesněji řečeno jeho přetáčení nad hřbet a do strany. Jedná se většinou o vadu recesivně dědičnou a může se stát, 

že matka, která nese ocas korektně a stejně vypadající otec dávají potomstvo s ocasem neseným vadně. 

Usuzovat na to, že by k něčemu podobnému mohlo dojít lze podle exteriéru předků. 

Má-li matka feny špatně nesený ocas a teta psa je na tom stejně ,

lze očekávat, že ze spojení vzejdou štěňata s uvedenou vadou.

4. Pokud to jde, řídit se opravdovou znalostí určitého jedince. 
Tento bod je obzvláště důležitý, ale také trochu smutný.

 Je krásné si přečíst, že určitý pes je ověnčen řadou titulů. 

Je ale třeba vědět, v jaké konkurenci pes tituly získal. Větší význam může mít výborná IV z početně a kvalitně obsazené výstavy než CACIB z výstavy, kde v plemeni startoval pouze jediný pes. Je také třeba brát v úvahu, že u plemen, kde je třeba úprava, dokáže výborný upravovatel hodně schovat a špatný vytvoří i vady, které nejsou a že zkušený vystavovatel předvede i průměrného psa tak, že vypadá jako naprostá hvězda a nezkušený vystavovatel naopak pokazí co se dá.

5. Nespojovat jedince se stejnou vadou a nevyvažovat určitou vadu jejím opakem.
Je třeba si uvědomit, že mezi matematikou a genetikou je rozdíl. Má-li mít plemeno středně dlouhý hřbet a máme fenu s hřbetem dlouhým, hledáme k ní psa se hřbetem standardním- tedy středně dlouhým. Máme-li psa na horní hranici standardní výšky a fenku naopak na spodní hranici výšky, nevyjdou z jejich spojení štěňata pohybující ve středu výšky požadované standardem.

 Otázka výšky i mohutnosti je z tohoto pohledu velmi důležitá. Jsou plemena, kde se dostali do situace, kde mohutnost a velikost psů je tak markatně odlišná od jemnosti a drobnosti fen, že vzniká dojem, že se jedná o jiný ráz plemene.

6. Krycí pes by měl být zdravý.
Tento bod asi není třeba komentovat a ještě ve větší míře než u psa by měl platit u matky feny.

 Představa, že feně postižené např. alergií štěňata pomohou je zavádějící. Zdravotní stav feny se sice může dočasně zlepšit, ale problému se stejně nezbaví a mimo to bude ještě pravděpodobně dávat i stejně postižené potomstvo

7. U všech plemen je třeba brát v úvahu i povahu. 

Výsledkem krytí agresivním nebo bázlivým psem může být stejně povahově založené potomstvo. 
Tady asi není třeba nic dodávat. Vrozená bázlivost či agresivita není příliš častá, ale přesto existuje. 

Existuje i vloha pro nervovou labilitu a obtížnější vychovatelnost psa. Koupí-li si někdo štěně a ono je v dospělosti větší či menší než má bý, je to smutné, ale pes i tak může dělat radost svým majitelům.

Koupí-li si ale někdo psa, který při bouřce pomočí a pokálí celý byt, který se bojí, když spadne na zem sběračka a který o Silvestra podléhá děsu, je to smutné z pohledu psa samotného i jeho majitelů.

8. Vyhýbat se psům o kterých je známo, že mají potíže s krytím. 
Oblast reprodukce je oblast složitá a je smutné, že problémy v ní mívají často dědičný základ. Pes, kterému chybí pohlavní pud , je z hlediska chovu problémem a lze očekávat, že tento problém bude přenášet na své potomstvo. Právě toto je důvod, pro který se v chovatelských řádech FCI i ČMKU objevil pod říkající, že inseminaci je možné provádět pouze u jedinců, kteří již prokázali přirozenou schopnost reprodukce. Pozor! Toto ustanovení se týká i fen!

9. Vzdálenost, kterou je třeba cestou za psem překonat by neměla být rozhodujícím faktorem.
Tento bod asi také není možné komentovat. Chovatel, pro kterého je základním faktorem při výběru krycího psa vzdálenost, kterou za ním musí absolvovat, asi není tím správným chovatelem. Ne každý z nás asi může jezdit krýt do zahraničí. Jsou ale lidé, kteřží řeknou, že bydlí v Praze 6 a do Prahy 10 oni určitě za psem nepojedou.

10. Příroda je mocná čarodějka a i to nejlépe vymyšlené spojení může vypadat úplně jinak, než jsme si představovali !
Někdy vybíráme psa, přemýšlíme, snažíme se, hledáme informace a výsledek spojení je přesto jiný, než očekáváme. 

Mimo znalostí a trpělivosti potřebuje chovatel i trochu štěstí.

------------------------------------------------------------

 

Z mých zkušeností  (nejen z doby , kdy jsem byla hlavním poradcem chovu )

Vaše fenka se stala  chovným zvířetem ​?

Máte -li tedy představu  , že se z Vás stane chovatel ,

je  před vámi   tedy ''přetěžký úkol''  a to vybrat  pro fenku  správného partnera .

Věnujte tomu opravdu dostatek času .

O krycí listy můžete zažádat mnoho týdnů dopředu před plánovaným krytím  ,

v klidu  máte čas ( i  s poradcem chovu pro dané plemeno )  projednat a promyslet správného partnera .

1.V úvahu musíte vzít:

-  bonitační kód vaší fenky 

-  její požadavek na partnera

-To znamená , pokavaď má fenka třeba napsáno , že partner musí mít tmavé oko  ,

nemůže Vám poradce chovu  povolit psa se světlejším  okem  i kdyby Vám se pes  moc zamlouvat .

To samé platí u všech nedostatků , ať je to zvlněná srst , přestavěná záď , špatné úhlení , melír v masce atd. 

Tedy dokážete-li si  přiznat ,co  má   fenka za  '' nedostatek'' 

ať z hlediska exteriéru  či povahy,

dokážete tím pádem  lépe vybrat  partnera a  můžete se ''pokusit''  nedostatky u štěňat zmírnit.

-   průkaz původu - příbuznost ,

-   požadavek na partnera napsaný u krycího psa ,

-   povahu obou zvířat  

 -   zdravotní stav zvířat 

  Výraz chovný pes a chovná fena  ještě neznamená, že mají oba dva jen '' klady''. 

 Každý tvor na světě  má i své zápory a nedostatky .

Snažte si dobře vybrat , pejska si dopředu někde  prohlédněte (např. třeba  na nějaké  klubové akci , na výstavě  )

- pokud je to tedy trochu možné ,  zvířata  ''seznamte '' , pokud to jde i dopředu .

Může se vám totiž stát , že i přes  dlouhodobě naplánovanou  akci nic nevyjde ,

protože zvířata k sobě absolutně nenajdou sympatie.

Stalo se mi to také , 700 km od domova :(.

Seznamování  DOPŘEDU  je však většinou nereálné , pokavaď se rozhodnete pro krytí v cizině .

 

Majitel psa vám může říct  mnoho informací o zdravotním stavu ,

o různých  vyšetřeních  povinných , i těch nepovinných,

může vám zvíře  také  tzv  ''vykreslit ''  naprosto  bez jakýchkoliv nedostatků a vad .

Také  jsou známé případy ( ....  je to u všech  plemen... ) ,kdy pes trpěl třeba cukrovkou ,

epilepsií , spondylózou - srůsty obratlů páteře  ,těžkou  potravinovou , nebo jinou   alergií ,

kryptorchismem , onemocněním ledvin  , slinivkou  ,aj.

 

Ve  snaze '' nakrýt  a mít dobrého krycího psa''   dokáže majitel  mnohdy

zatajit pro chov mnoho důležitých  aspektů a zdrav.problémů

a to samé platí ale i pro majitele fen .

.... Škoda ...... 

Je to jako podvod  na majitele psa nebo fenky při krytí  a také  na nové majitele štěňat ...

Tím pádem také nikdy  nevyloučíme  a neeliminujeme některá onemocnění

nebo zdravotní problémy  jen pro umíněnost a nepoctivost  některých majitelů nebo chovatelů .

 

Jejich  zahleděnost do  vlastního zvířete  bývá  neuvěřitelná ,

v zásadě jim nejde  však  o plemeno jako takové.

 

 

2.Vady  feny se nikdy  nenapravují  ''opačným extrémem ''
u krycího psa !
 

 Korekce se vždy provádí plemeníkem s naprosto standardním vývinem znaku.

Příklad z praxe – mám fenu na spodní hranici povolené kohoutkové výšky a s minimální hmotností ?

Tedy kryji standardně velkým psem, nevybírám na ni nikdy přerostlého obra.

Na fenu s delším tělesným rámcem je třeba pustit nikoliv extrémně krátkého psa,

ale proporčně vyváženého psa se standardním rámcem.3.Výběr krycího psa jen a jen  podle dosažených výstavních
výsledků je vždy zavádějící a často  alarmující ....

Musíme vždy  vzít v úvahu i předky (původ) , povahu a také  genetické zdraví.

'' Genetické zdraví  je nutné v každém případě

upřednostnit nad všemi ostatními hodnotami exteriéru a výkonu .''

Ing.J.Dostál,profesní genetik , DrSc  ,

z knihy Genetika a šlechtění plemen psů.

 

Vím , že je to těžké , ke spoustě informací se běžný chovatel nedostane  ,

ale tím , jak dobře  fungují kluby a vedou si  záznamy , kontroly vrhů, aj -

mnoho informací zůstane podložena .

Může se  třeba stát , že pes např . vyhraje  výstavu / výstavy a všem se zamlouvá ,

je krásný , statný , hodně veliký .  Bude hned  o něj zájem  .

To je to , co  vidí  budoucí zájemce o krytí  .

Může se však například  narodit  z  početného vrhu , kde  3/ 4 vrhu zemřelo po narození  , jeho  přeživší   sourozenci  budou  nechovný ,

protože  budou  mít  anomálie  chrupu a  nezzubost , může se vyskytnout  ještě i mimořádně nízká váha .

Pes sám o sobě bude třeba naopak  mimořádně veliký  a tím pádem ani  nebude  vhodný na menší  , drobné fenky  . 

 A pak máme opak -  budeme mít psa , střední výšky , konstituce , dobré kostry , bez vážnějších nedostatků  .

Jeho sourozenci  , ať bratři,  tak sestry   vykazují stejné kvality jako on -

 avšak  budou  bez honosných výstavních  titulů .

Přesto může mít  tento pes a jeho sourozenci  v chovu mnohokrát  lepší  výsledky  ,

protože vrh , ve kterém jsou sourozenci průměrný , avšak bez vážných vad je

VŽDY CENNĚJŠÍ  NEŽ  VRH , KDE  JE  JEDEN  VYNIKAJÍCÍ  JEDINEC A OSTATNÍ JSOU PODPRŮMĚRNÍ .

Nezapomeňte :

Šampioni jsou vždy  velmi důležití  pro propagaci plemene .

Pokud pes - šampion dává podprůměrné potomstvo , bez jakýchkoliv ohledů zvažme ,

má-li vůbec nějaký přínos pro populaci .

Jestliže je přínos malý ,

nebo je přímo zhoršovatelem , vyřaďme jej z chovu , jako každého jiného .

Dává -li  však potomstvo nadprůměrné , má on sám vysokou plemenou kvalitu .

A pak může být i zakladatelem nové linie.

 

'' Pro  budoucnoct plemene,
jeho zachování v dostatečné genetické varialibitě , 
životaschopnosti , v dobrém gen. zdravotním stavu  ,
je cenný každý , třeba jen ''DOBRÝ ''jedinec. ''

 

'' Proto je daleko lépe hodnocen vrh štěňat ,

která byla všechna hodnocena jako velmi dobrá , než vrh štěňat s jedním šampionem

a několika štěňaty vyřazenými pro vylučující vady .

Jejich sourozenec -

zmíněný šampion , má velkou šanci , že tyto vylučující vady  bude přenášet na své potomstvo ,

protože on je právě heterozygot- nositel vlohy  ''

 ing.Jaromír Dostál , DrSc  - kniha Chov psů- ,genetika v chovatelské praxi , nakl.DONA 

 

4. Snažíme se o zachování genetické variability populace. 

Počet krytí jedním plemeníkem by měl být vždy nějak rozumně omezen.

Málo informovaní a začínající chovatelé obvykle chtějí na svoji fenu

jen toho nejkrásnějšího a na výstavách nejúspěšnějšího šampióna.

Právě on je  totiž známý a také  líbivý a budou se po něm velmi dobře zadávat  štěňata.

A když už s ním nakryla '' půlka klubu '', tak já  chci  také ......???

A výsledek?

Štěňata po něm narozená jsou polosourozenci.

Téměř celá populace bude najednou  příbuzná. A čím budeme krýt jeho dcery?

Dovezeme nepříbuzného plemeníka ze světa? A kde je genetická variabilita populace?

To právě ona je zárukou dalšího šlechtění a pokroku.

Za pár let  budeme mít sice ''krásná'' ,  zato navzájem  příbuzná zvířata,

která vypadají pomalu přesně jako  '' jejich otec''  , ale  tím jsme s chovem   skončili -

a možná, že i s plemenem jako takovým. 

 

5. Dalším špatným kritériem (ale častým ) pro výběr partnera je ,
 

že majitel fenky chce pouze  psa , který bydlí co nejblíže , aby nemusel jezdit daleko.

Tím se také nejde jednoznačně řídit .

To , že pejsek bydlí ve vedlejší vesnici a s vaší fenkou se zná  ,

protože  majitelé spolu chodí venčit nebo spolu kamarádí  -

nemůže být použito jako  jediný a  pádný důvod , aby byl použit jako krycí pes .

 

Na toto tady uvedené navazuje další článek pod tlačítkem    

-           Myslet ,  v generacích ...    v menu Články 

 

  Pokud  máte  tedy v ruce od poradce chovu vyplněné KL , pak vás čeká  také dohoda s majitelem krycího  psa. 

 Je dobré  si dohodnout  nejen cenu nebo poplatek či štěně  za krytí , ale i kdy přijedete, zda budete překrývat,

 jestli  můžete být  ubytovaní u majitele psa nebo si máte zajistit hotel,

majitel psa může chtít  štěně za krytí místo peněz –

musíte si dohodnout právo výběru, atd, atd.

 Proto se vyptejte na vše možné i nemožné , ať vás potom nic již  nepřekvapí.

 

Doporučuji také dávat pozor a opravdu si sepsat poplatek/ky  za krytí ,( skočné , za počet štěňat )

Mnoho majitelů chovných psů používá tzv :Smlouvy při krytí.

.. je známo mnoho příkladů , kdy  ve spěchu nevyplníte

Krycí listy -kolonka Náhrada za krytí  nebo smlouvy a pak se různě dohadujete mezi sebou ....

 

Petra Konečná 

 Cabeiri - 8.týdnů