Vztah se psem má pro děti zvláštní kouzlo a 

  bezesporu má na ně velmi pozitivní vliv.

 

Mít doma vlastního psa je snem velké většiny dětí ...

Děti se učí starat o živého tvora 

a stávají se empatičtějšími a citlivějšími k potřebám druhých,

učí se správně komunikovat ,vcítit se do nílad druhých ,respektovat potřeby .

Podle odborníků navíc psi podporují v dětech cit pro neverbální komunikaci. 

Také na rodinný život mají pejsci kladný vliv.

Výzkumy ukázaly, že členové rodiny spolu po pořízení psa

 začínají trávit více společného času než předtím.

Čtyřnohý přítel poskytuje rodině příležitosti

 pro pohybové aktivity a společnou zábavu. 

Kromě toho přispívají k lepšímu psychickému zdraví svých chovatelů 

a z něj vyplývajícímu zdraví fyzickému a lepší obranyschopnosti.

U majitelů zvířat je statisticky nižší riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob 

a obecně vyhledávají lékaře méně často než lidé,

kteří se zvířetem domácnost nesdílejí.

Pes rovněž plní určitou pedagogickou roli a pomáhá rodičům při výchově.

Děti se při zacházení se zvířaty učí brát ohled na pocity druhých. 

Hravým způsobem se dozvídají, 

co je to zodpovědnost za něco živého

 a že povinnosti spojené s péčí o zvířátko není možné odkládat či zanedbávat.

Ať se člověku chce, nebo ne, musí psa pravidelně krmit, 

venčit a věnovat se mu.

Vlastní potřeby a přání dítěte nemusí být vždy na prvním místě. 

Děti se učí i trpělivosti, když pes zrovna nechápe, co se po něm žádá.

Zvíře je prospěšné i dětské duši. 

Naši potomci v něm mají spřízněnou bytost, 

které se mohou se vším svěřit a která je nikdy nezradí a všechna tajemství zachová. 

Pes je kamarád a zároveň ochránce, 

na kterého je spolehnutí a který je skoro vždy připraven si hrát. 

Studie prokazují, že děti, 

jež vyrostly se psem, jsou přátelštější, ochotnější a méně agresivní.

Na druhou  stranu  musite zabezpečit ,

 aby pejsek se měl kam schovat před  malými dětmi ..

Podle celosvětových statistik je nejvíc dětí poraněno vlastním psem doma .

Děti , především batolata a předškoláci 

nedokážou správně '' vyhodnotit '' varovné signály psa ,

Nepochopí , že pokavaď najedou např . třikolkou nebo kočárkem na psa ,

a způsobí mu tak bolest , pejsek se ''jen '' bude bránit .

Zde chybuji nejčastěji rodiče , 

kdy pejska před dětmi potrestají fyzicky 

a děti toto chování berou jako vzor a  když většinou rodiče nejsou nablízku ,

uhodí psa samy - a neštěstí je hotové .

Nejdůležitější je tedy učit děti , že psovi nesmějí ubližovat , 

promásledovat ho , brát mu věci .

Krásný vztah může vyrůst na vzájemné důvěřě a respektu . 

Celkově :

Kdo si přeje dlouhý a zdravý život , měl by pěstovat přátelstvý.

 S lidmi nebo zvířaty .

Podle studie australské Finders University

kontakt s přáteli zvyšuje průměrný věk člověka až o 22 procent .

Častá setkávání  ,

intenzivní zábava a otevřený upřímný kontakt s přáteli 

podle ní zlepšují emocionální a psychické zdraví a i imunitní systém .

Děti , které sdílejí domáctnost se psem ,

jsou v průměru odolnější než děti , kde psa nemají . 

''Psí děti '' jsou méně postihovány alergiemi nejen vůči chlupům , 

ale i vůči pylům a dalším běžným alergenům .

Výrazně méně také trpí alergiemi a astmaty .

Imunitní systém malých dětí je přítomností psa častěji posilován a stimulován .

Příznivý účinek má  pes i na dítě ,

u kterého  se projevila různá  forma  poruch   ( dyslexie , legasthenie ) .

Je prokázáno , že dítě , které má možnost předčítat svému psu , 

dosahuje překvapivých pokroků .

Klíč k úspěchu spočívá v tom , že na rozdíl od učitelů a spolužáků pes dítě nijak nehodnotí ,

nekritizuje a nesměje se mu .

Bojácné a zakřiknuté děti získávají stykem se psy více sebevědomí .