Správné načasování

 

Správnost '' načasování '' je převelmi důležité při odměňování a trestech .

Pes žije pouze přítomností .

A tak nejsou schopni si utvořit spojitost mezi tím , co bylo ,

 co udělali před nějakou dobou a trestem , který přišel nyní .

Odměnit a nebo naopak trestat musíte vždy přesně v tom okamžiku ,

 kdy se zvíře vhodně a nebo naopak nevhodně chová .

Když např . přijdete domů a najdete něco  

co roztrhal během vaší nepřítomnosti , nemůžete psa trestat.

Pejsek Vás během příchodu vítá a když dostane hned jak vy přijdete , trestáte ho za to ,

že vás přivítal - tím mu můžete narušit jeho vztah k vám .

Pejsek vás pochopí pouze tehdy , budete -li udělovat jasné tresty a pochvaly .

Tón vlasu , kterým pejska káráte nebo naopak chválíte musíte přizpůsobit dané situaci .

Pes rozumí jen některým vašim slovům , ostatní nechápe .

Je ale   ''citlivý '' na intonaci vyřčeného a ''čte ''si z řeči vašeho těla .

Chvalte proto vysokým , milým až laškovným  hlasem ,

naopak pokárání musí být nízkým hlasem  ( srovnatelné s vrčením feny-matky nebo jiného psa  )

Pokud pes nereaguje na zákaz , rychle zasáhněte , abyste předešli tomu ,

 že  pejsek vás nebude respektovat , nebude vás brát vážně .