Terapeutický pes -

 

leonberger Elwis King Druhá šance -

složení  závěrečných zkoušek u výcvik.- canister.sdružení Hafík 

v Třeboni 2016

 a  Crystal Elzara z Lvího ráje 

složení závěrečných zkoušek u výcvik.-canister.sdružení  Hafík 

v TŘEBONI 2017 
Spolupracuji od roku 2018 s org. Elva Help.
(Od roku 2007 je  organizace registrovaným 
poskytovatelem sociálních služeb
dle zák. č. 108/2006 Sb. pro poskytování sociálního poradenství 
a sociální rehabilitace ., člen  IZS )
 
Tým ELVA HELP z.s. má dlouhodobou vizi – rozvíjet a zkvalitňovat sociální práci,
 při které profesionál využívá specifické metody a nástroje,
 které těží z dávno známých pozitivních vlivů soužití a kontaktů lidí se zvířaty)
více na elvahelp.cz/.......
---------------------------
 Osvědčení o absolvování  přednášky 
Pes Asistent -psychosociální rehabilitace 
 
 a odborného  semináře 
Canisterapie z hlediska kynologicko-etologického přístupu .
 
 odborný kurz
 Prevence úrazů způsobené psem
 ( org. Hafík -Třeboň)
  
odborný kurz
Pes z krizové intervenci (Elva Help)
 
 
osvědčení o absolvování akred. vydělávacího programu 
Úvod do profesionální zooterapie v sociální práci
Profesionální zooterapie v sociální práci II.
Profesionální zooterapie v sociální práci III.(děti  s pas )

-----------------------------

" Nejléčivější terapie  .... jsou přátelství a láska .."

 

Canisterapie byla mým snem již velmi  dlouho .

 Ale s Beruškou ani s Blossinkou jsme se do toho nepustili ,¨

 a tak až s narozením Elwiska v roce 2013  jsem věděla ,¨

 že tento pejsek bude pro toto poslání vhodný a tak jsme se rozhodli 

se začít vzdělávat  a přihlásit se k Hafíkovi do Třeboně na přípravné období .
----------------------
 
Mám  krásný  pocit  , že můžeme pomáhat lidem, ..........
lidem, kterým se nacházejí ve složité životní situaci ,
lidem, ke kterým není nebo nebyl  osud kladně nakloněn  
a nebo lidem s handicapem  a  také seniorům .
Moc rádi také chodíme mezi děti do školek a škol - rozdávat radost
 i  základní informace o nejlepším příteli člověka .....  .
 
Každé pousmání , každý pokrok ,
potěšení a dobrá nálada klientů je  pro nás krásným odměněním  a pozitivní motivací    .........
 
Canisterapie  mě /nás nabíjí štěstím , elánem a dobrým pocitem ,
 že děláme  alespoň něco užitečného  pro lidskou  společnost  .
 S mužem  proto chodíme  darovat i krev .
 
Přípravné dvouleté období , povahové zkoušky a závěrečné  týdenní kurzy
 jsme absolvovali u HAFÍKA v Třeboni   ........
.... a jsem za to moc ráda , že  i přes velikou vzdálenost z Liberce  
jsme hotový CANISTERAPEUTICKÝ TÝM PRÁVĚ u HAFÍKA .
 
Občanské sdružení HAFÍK je od roku 2008 JEDINOU ORGANIZACÍ V ČR , 
která je členem ESAAT a také jediná organizace , jenž v roce 2010 získala 
akreditaci pro  oblast přípravy a vzdělání canisterapeutických týmů ,
které po absolvování vzdělání realizují aktivity ,  edukace  a terapie za asistence psa .
 
 
  ESSAT je jedinou Evropskou zastřešující asociací  pro výkon terapie za asistence zvířat .
 
 Organizace byla založena v roce 2004 u příležitosti konání mezinárodního
 Sympozia o terapii za asistence zvířat- Tiere als Therapie  ve Vídni.
 
 Snahou společnosti je propagace terapie za asistence zvířat,
 podpora výzkumu a dalšího vývoje v oblasti terapie a 
především tvorba základních standardů a pravidel praktikování terapie za asistence zvířat. 
 
 Jako zásadní úkol si organizace předsevzala profesionalizaci 
terapie a rozvoj vzdělávání osob terapii provádějících. 
 
Organizace navrhuje metodiku odborného vzdělávání osob,
 jenž terapii provádějí a také metodicky tuto přípravu koordinuje.
 Asociace je jedinou zastřešující organizací v Evropě tohoto druhu.
 
A tak ještě jednou  ...... ELWISKU  I ELZIČKO ....DĚKUJI .¨
 
Z naší CHS má zkoušky i leoní holčička DEILLEY DRUHÁ  ŠANCE , 
majitelky paní Jany Rajchové  z Jablonce nad Nisou .
 
 
 
 

 

  Na výletech  psiska vzbuzují pozornost ,
  fotíme se všude,- a když jsou to handicapovaní , mám radost z jejich chvilkového potěšení 
      Máte-li psa, nikdy nejste sami  -. Anthea Turner, nar. 1960