Kryptorchismus-

 

z knihy   '' Genetika a šlechtění plemen psů ''

od autora Ing.  J.Dostála   ( genetik a profesní kynolog)

 

 Psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata , úplně sestouplá v šourku .

Tato věta je součástí standardu plemen ,, okvykle uváděná na jeho konci .Pokud nemá

pes v šourku normálně vyvinutá varlata ,případně jedno či obě varlata chybí, jde o vadu vylučující z výstav.

Takový pes nemúže být ani vybrán do chovu a použit v reprodukci .

Nemá -li pes v šourku jedno či obě varlata , ale má -li je někde v tříselním kanále nebo v dutině břišní , pouze nejsou sestouplá ,

pak se tento  nenormální stav  nazývá KRYPTORCHISMUS , který označujeme  buď  jako oboustranný - nemá-li v šourku žádné  varle ,

nebo jako jednostranný , má-li tedy pes jedno varle a druhé  je '' někde '' a to buď opět v tříselném kanálku nebo v dutině břišní .

Stav , kdy pejsek má jen jedno varle a druhé nemá  vůbec , se nazývá  MONORCHISMUS .

Stav , kdy pejsek nemá ani jedno varle , se nazývá  ANORCHISMUS .

Ale pozor - nesestoupí -li varle nebo varlata do šourku ,  

majitel štěněte často používá různé masáže a léčbu k tomu , aby tento stav napravil.

Nesestouplé varle / varlata mohou působit určité zdravotní komplikace .

MINIMÁLNĚ jde o nežádoucí tlak v třislech psa , ale může se objevit i nádorové bujení nesestouplého varlete a podobně .

Z hlediska genetického a chovatelského by měl být tento zákrok zapsán do PP a takový pes by se  neměl v reprodukci nikdy uplatnit.

Defekt je považován za genetický již mnoho let .

Vyskytuje se častěji v některých liniích , rodinách nebo po některém psovi častěji než ve zbytku populace .

Velké nebezpečí pro chov znamená ten pes , u kterého majitel zvolit onu masáž  nebo hormonální léčbu .

Tento  ''ošetřený ''  jedinec je totiž nositelem vlohy jako unilaterální kryptorchid  a jako

takový dává potomstvo dále , v dalších generacích .

Takový pes často ohrozí celou populaci plemene  . Ani utajení takového stavu  však příliš nepomůže .

Svědčí jen o špatném charakteru toho , kdo takový zákrok utajil ......ale těmto chovatelům na dobré pověsti příliš

 mnoho nezáleží.......

Poslední léta se rozmohl i chov.nešvar  inplantace umělého varlete do šourku v případě , že chybí .

Jde o velmi atraktivní obchod pro některé veter.lékaře .

Na výstavách je povinnost rozhodčího podhmatem zkontrolovat , zda -li jde o varlata přirozená , nebo jde právě o tento případ .

NEMÁ -LI VARLE PŘIROZENÉ SPOJENÍ S NADVARLETEM A SEMENNÝM PROVAZCEM ,

JDE JEN O ZBYTEČNĚ UTRACENÉ PENÍZE TAKOVÝCH SPEKULANTŮ A PES MUSÍ BÝT STEJNĚ VYŘAZEN Z CHOVU .

 

kniha  '' Genetika a šlechtění plemen  psů  '' od autora Ing.J.Dostála .

JINAK SE KRYPTORCHISMUS PROJEVUJE U VŠECH SAVCŮ A TO I U ČLOVĚKA .

POZOR - I FENA - MATKA JE PŘENAŠEČEM TOHOTO RECESIVNĚ GENETICKÉHO DEFEKTU .