CHOVNÁ  ZPŮSOBILOST  JE  DOSAŽENA :

 

1.   Povinným  svodem  mladých 

  od 6.  do nejdéle  20.  měsíců  věku  zvířete .

 

2.   Účastí na výstavě  psů 

  a to buď na  klubové, speciální , národní  nebo mezinárodní  výstavě  .

 Třída ,ve které je zvíře vystavováno ,

 musí  být  však  vyšší  než  je  třída mladých  a 

 známka nejméně   Velmi  dobrá . ( VD )

 

3.  Rengenem  na dysplazii  kyčelnich  kloubů  (DKK)  ,

    od stáří  18 . měsíců  na kterémkoliv veter. středisku.

    Vyhodnocení  snímku  následně  provádí

    veterinární  lékař  určený  klubem. 

    Pro KCHL je to  MVDr. Stanislav Doškář,  Podhorská  16, Praha- Motol ,

    telefon   257210841.

    Nejvyšší povolený  stupeň   DKK  pro chov v KCHL je  C/C .

 

4.  Testem na LPN  1  a 2 ( polyneuropatii ) 

  do chovu smí pouze jedinec s LPN  N / N. - nové od roku 2012.

 

 

5 .  Bonitací  

 - od 24 .měsíce věku ,  horní věková hranice neni omezena .

  Na bonitaci se posuzuje !!

   1: Míra a váha   ( pes minimálně 55 kg ,   fena minimálně 45 kg ,

      míra u psa v kohoutku nejméně 72 cm a fenka 65 cm  )

   2: Povaha  ( zvíře na bonitaci prochází povahovým test ) 

   3: Exteriér a celkový dojem v postoji i v pohybu .

      K bonitaci  vždy předložte : 

    Průkaz původu psa ,- kde   již  máte :

     - potvrzení o uskutečněném svodu  a výstavě . 

       Bonitace je platná 3  roky- poté  zviře nastupuje na 

       Rebonitaci - tedy jestliže  chcete ještě odchovat  na feně štěňátka nebo krýt psem .

       Chovnost končí u feny 8 . rokem  ,  u psa  9. rokem věku   !!

 

      CHOVNOST OBDRŽÍ  JEN  ZVIŘATA  SKUTEČNĚ  VYSPĚLÁ  ,

      TYPICKÁ , S VYROVNANOU POVAHOU  ,

      ŘÁDNĚ  PŘEDVEDENÁ   A  ČISTÁ,  

      V ODPOVÍDAJÍCÍ  KONDICI  VZHLEDEM  K VĚKU  A  POHLAVÍ   ,

      BEZ   ZÁVAŽNÝCH  CHYB  A  ODCHYLEK  OD STANDARDU . 

 

  6Přeregistrací  již  chovného zvířete na ČMKU

   Po splnění  všech těchto všech podmínek můžete zaslat nebo  také osobně donést na plemennou knihu originál PP,.

   Je dobré požádat plemennou knihu o zapsání výsledků DKK do PP (pokud tak není učiněno již při zápisu bonitačního kódu).

   Pozor  však - razítko, které dostanete u veterináře při zhotovování RTG není zapsáním výsledku.

   Vždy musíte mít vyhodnocení Mvdr.Doškáře .

   Vše odešlete doporučeně na adresu ČMKU.

   Pes bude přeregistrován do chovných jedinců (průkaz původu bude označen razítkem " přeregistrace" .

   Toto razítko plně nahrazuje starší označení " chovný pes" )

   Průkaz původu se Vám vrátí poštou na dobírku -  vše stojí cca 200 Kč.

  U fenek stačí , když předáte jeji originál PP ( průkaz původu ) u prvního vrhu  s Přihláškou k zápisu štěňat poradci chovu při kontrole vrhu  ,

  ten vše zasílá na ČMKU ( PP fenky Vám přijde zpět i s novými PP na štěňátka )

  Po splnění těchto všech podmínek budete mít doma chovné zvíře ,

   který se může  tedy stát rodičem  štěňátek s PP.

 

    Cabeiri a Cavalett Druhá šance na svodu štěňat .