Aktuálně po členské schůzi klubu KCHL jaro 2016

LPN 1 je pro klub povinná a toleruje se negativita rodičů, to znamená , že  potomci negativních rodičů nemusí mít pro chov test přímo provedený v Bernu. Na členské schůzi byla schválena povinnost mít i test LPN2, s překlenovacím obdobím do konce roku 2016. 

Tj. od 1.1.2017 musí mít všechna zvířata v chovu provedený test LPN2. 

Opět se bude tolerovat negativita rodičů, ale pouze za předpokladu, že se neobjeví opět nějaká nejasnost.

 Pak by bylo nutné toto vše přehodnotit. 

Je třeba si uvědomit, že negativita po rodičích je tolerována jen v naší populaci. 

Pro krytí v zahraničí, pro nakrývání zahr. fen nebo prodej štěňat do některých zemí je nutností mít oficiální test.

Jak nyní dál:
1. Kdo chce mít provedené testy na LPN 1 i 2 vytiskne si z kl. stránek formulář (tlačítko Klub, Dokumenty ke stažení).

 Na test je zapotřebí 2-5 ml krevního vzorku EDTA vyšetřovaného zvířete.

 Doporučujeme použít plastovou zkumavku. 

Krevní vzorek musí být odeslán hned po odběru čerstvý, v obálce s bubl. folií, bez ochlazování, na následující adresu laboratoře.

 Vzorek musí být doručen nejpozději 3-4 dny po odběru. 

Formulář je třeba podepsat a potvrdit vet.lékařem,který odebíral krev.

 Z Bernu dojde mailem výsledek s uvedeným var.symbolem /LB číslo/ a pak uhradíte částku 125,- Euro na účet ústavu. 
Další informace najdete na www.genetics.unibe.ch.


Adresa: Institut für Genetik LPN-Test Bremgartenstrasse 109A CH-3001 Bern

2. Jestliže již byl proveden test na LPN1 a krevní vzorek je uložen v Bernu, 

uveďte na formuláři jen žádost o test LPN2, uhraďte 40 Euro s var.symbolem již provedeného LPN1 testu /LB číslo/.

 Výsledek obdržíte opět mailem. 

University of Bern: IBAN: CH5309000000603151885, BIC: POFICHBE (PostFinance, CH-3030 Bern). 

-----------------------------------------------------
 

 

 Na členské schůzi  dne 5.5. 2012  bylo rozhodnuto ,

že do chovu budou připuštěny zvířata pouze s výsledkem LPN  1   N /N.

Jsem tomu osobně  nesmírně ráda , protože  hlavním cílem všech  klubů má být udržení zdravotního stavu a populace zvířat .

Tak jako  dbáme na   DKK , počet  zubů , předkusy , podkusy , vady očí ,entropium a ektropium ,

na míru  a váhu  , na povahu , kryptorchismus a jiné  známé vylučující vady  z chovu  ,

tak bychom si měli především  ujasnit , že LPN je nemoc neurologická ( porucha nervů ) , dědičná   a  to ...

zkráceně - to opravdu do chovu nepatří .

 

Jedinců s testem  D / N  máme prozatím   v ČR  minimálně   ,

ůplně nemocný   D / D   nemáme  - zatím ,-  a nebo nejsou testovaný a tak to ještě nevíme .

Rozhodnutí členské základny   je volbou velmi  správnou a kladnou  ,

neboť zavlečení této nemoci

může  být   '' rychlé ''   a v chovu  by mohla mít   katastrofické následky .           

 

Krev může odebrat kterýkoli váš  veterinář, který musí ale  potvrdit formulář .

Pro tento test je potřeba 2-5 ml EDTA-krevního odběru

k vyšetření  určeného zvířete.

Doporučuje se  použití plastových zkumavek.

Krevní odběry by měly být čerstvé a ihned po odebrání a

bez chlazení zaslány spolu s vyplněným formulářem od  veter.lékaře 

na následující adresu laboratoře:

 

           Institut für Genetik 
           Stichwort “ Leonberger” 
          Bremgartenstraße 109 A
          CH -3001 Bern

 

Důležité :

Test na LPN 1   stojí 85 euro .

Výsledek vám   přijde na email nebo na adresu  až  tak  po

 1,5 - až 2 měsících  po odeslání krve  do Bernu ( Švýcarsko ) .

Následně  do měsíce  od doručení musí být platba uhrazena .

Lze platit  i inter.bankovnictvím v kč , v bance vám peníze převedou na euro ,

dobré zkušenosti jsou  s platbou přes   Českou poštu .

 MŮŽETE i  jen na  přepážce vyplnit  jednoduchý  ,, formulář ,,  o platbě do ciziny .

 ( Z mé zkušenosti to stojí nejméně na poplatcích za převod a odeslání  )

--------------------------------------------------------------------------

Novinky - LPN 2 :

 Výzkumný ústav v Bernu  nově zveřejnil informaci, 

že je už  k dispozici pro zájemce test na druhou formu polyneuropatie LPN2 a doporučuje  testování. 

Test LPN1 objasnil cca 25% tohoto onemocnění u leonbergerů a dalších 25% by měl objasnit druhý test.

 Tyto dva typy LPN se ale výrazně liší. 

Zatímco u LPN 1 je dědičnost recesivní, u LPN2 je dominantní. 

Dalším problémovým faktorem je věk. 

Zatímco u LPN1 s e onemocnění projeví obvykle do 4 let ,

 u LPN2 se klinické příznaky mohou objevit mezi 1 – 10 lety.

Zvířata ,která jsou negativní na LPN1 mohou být klidně pozitivní na LPN2 a opačně.

 Oba rodiče musí mít jednu D alelu pro produkci postižených štěńat LPN2 .

 Jen jeden rodič může mít D alelu k produkci postižených štěňat. 

Testování LPN2 je zatím dobrovolné. 

Formulář ke stažení je zatím na adrese:

 https://www.vetsuisse.unibe.ch/genetic/content/service/dog/index_eng.html   .

 Klub  již brzy  uveřejní  dokumenty na stažení na klub.stránkách   www.leonberger.cz .

 

 Pokyny pro objednání LPN1 a LPN2 testů v Evropě:

 Pro genetické testování je nutný vzorek krve 2-5 ml.

l ve zkumavce typu EDTA. 

Doporučuje se použití plastových zkumavek.. 

Krevní vzorky by měly být zaslány v polstrované obálce poštou bez chlazení do laboratoře tak,

aby krev došla v průběhu 3-4 dní po odběru vzorků. 

Vzorky prosíme pošlete společně s podepsaným objednávkovým formulářem na: 

 

Institut für Genetik, test LPN,

 Bremgartenstrasse 109A 

CH-3001 Bern.

 

 Cena jednoho testu (buď LPN1 nebo LPN2) na jednom vzorku je 110 CHF nebo 85 EUR .

 Cena za oba testy (LPN1 + LPN2) na jednom vzorku je 150 CHF nebo 125 EUR.

 Doba vyhodnocení je 2-8 týdnů. 

 

Jestliže u psa je již proveden test LPN1, test LPN2 může být proveden na stejném vzorku ,

 ktery byl uskladněn, a to za 50 CHF nebo 40 EUR po předchozím zaplacení na účet Ústavu genetiky

 (University of Bern): IBAN: CH5309000000603151885, BIC: POFICHBE (PostFinance, CH-3030 Bern).

 Prosím uveďte bezpodmínečně laboratorní ID (LB číslo) na převodním příkazu.

 

 Po obdržení vaší platby zašle klub  výsledky LPN2 e-mailem nebo poštou. 

 Majitelé psů, kteří předloží vzorek krve od psa postiženého neurologickým onemocněním, 

  obdrží výsledky testů LPN1 & LPN2 zdarma.